Notice/Kennisgewing: The Recorder/Die Rekorder

Notice:

The Recorder office is working online/Internet due to ongoing loadshedding.  Consequently, the Recorder’s office will only be used for meetings with current or potential clients should they desire to meet us in person for anything pertaining to the Recorder whether it be for placing adverts or articles with us. In light of this, do contact us at the following info below should you wish to arrange a meeting in person or if you would like to have your advert or article published:

Kennisgewing:

Die Recorder-kantoor werk aanlyn/internet weens voortdurende beurtkrag. Gevolglik sal die Die Recorder se kantoor slegs gebruik word vir vergaderings met huidige of potensiële kliënte sou U ons persoonlik wil ontmoet vir enige iets wat met die Die Recorder verband hou, hetsy dit vir die plasing van advertensies of artikels by ons is. In die lig hiervan, kontak ons gerus by die volgende inligting hier onder indien U persoonlik ‘n vergadering wil reël of as U ‘n advertensie of artikel wil publiseer:

Jeanette Becker: 073 189 6748 (WhatsApp)

Email:  recordervolksrust@gmail.com OR admin@volksrust.net